dilluns, 25 de febrer del 2013

PRESENTACIÓ EL GÈNERE DE LA POLIS. LA TRAJECTÒRIA DE LES DONES EN EL CATALANISME POLÍTIC


7 de març de 2013 a les 18.00 hores

Presentació El Gènere de la Polis. La trajectòria de les dones en el catalanisme polític

Sala de Juntes del Campus Catalunya

Universitat Rovira i Virgili

Av. Catalunya, 35 Tarragona 43002

Més informació: grupisocac@gmail.comEl dia 7 de març a les 18.00 hores de la tarda al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili tindrà lloc la presentació del llibre El Gènere de la polis. La trajectòria de les dones en el catalanisme polític. La presentació, que anirà a càrrec de la Dra. Susana Tavera (UB), s’emmarca en la celebració de la VI Setmana de la Igualtat que organitza l’Observatori de la Igualtat de la URV. El Gènere de la Polis ha estat editat per Publicacions de la URV i Arola Editors en la col·lecció Atenea que dirigeix la Catedràtica d’Història Contemporània, la Dra. Montserrat Duch Plana.

Aquest llibre és fruit del projecte de recerca “Dones i representació política a Catalunya. Diversitat territorial i participació”, en el qual van participar la Dra. Montserrat Duch Plana, com a coordinadora i Ester Vilar, Mireia Ros, Neus Baena i Meritxell Ferré com a investigadores. L’objecte d’aquesta recerca era l’anàlisi de la situació de les dones a Catalunya en relació a la participació en la configuració de l’estructura dels òrgans locals de representació i decisió pública des d’una perspectiva de gènere. El projecte va rebre una subvenció de l’Institut Català de les Dones durant els anys 2010 i 2011.

El llibre s’estructura en dues parts. En la primera, Montserrat Duch fa una anàlisi panoràmica del sexisme que ha informat el catalanisme polític, i reflexiona a l’entorn dels fonaments ideològics del biaix de gènere en la política catalana contemporània, en segles capítols De l’oikos al gènere de la polis i Relacions socials de gènere en la trajectòria del catalanisme polític. Meritxell Ferré, a Dones i política en temps de canvis (1975-1980) s’aproxima a les polítiques de dones en la Transició democràtica, uns temps de canvi en què les demandes de les Jornades Catalanes de les Dones van quedar en bona part postergades pels imperatius generacionals, partidaris i androcèntrics del procés democratitzador.

En la segona part, dues politòlogues i una historiadora aproximen les seves mirades a la representació i participació política de les dones en les administracions públiques catalanes en democràcia. Ester Vilar, en el capítol La recerca de gènere, planteja la metodologia del projecte que va obtenir el suport de l’Institut Català de les Dones amb l’objectiu de copsar les diferències territorials i l’abast real de l’aplicació de la Llei d’igualtat 3/2007 a les eleccions municipals catalanes. A Democràcia paritària. Miratge o realitat? la politòloga Mireia Ros ens mostra, amb la contundència i neutralitat de les dades i percentatges, la infrarepresentació de les dones en els llocs de decisió política local entre 1979 i 2007. Finalment, la historiadora Neus Baena ha portat a terme una llarga sèrie d’entrevistes a divuit protagonistes, ja siguin o hagin estat diputades al Congrés, parlamentàries a la Generalitat, diputades provincials, conselleres comarcals, regidores o alcaldesses, totes elles de diversa pertinença territorial com ideològica, a partir de les quals presenta l’anàlisi qualitativa a La fortalesa de les veus: experiències individuals compartides de la política femenina. Així mateix, Neus Baena ens biografia les divuit polítiques que ens han cedit la seva veu per aquesta obra a Dones entrevistades: els camins d’una vida professional, política i personal.