Congrés Internacional Pere Anguera

Totes aquelles persones que desitgin realitzar una comunicació al Congrés tenen temps per enviar la seva proposta fins el dia 30 de novembre del 2010.
Cal tenir en compte que les comunicacions han d'estar relacionades amb algun dels 4 blocs temàtics que seran tractats al congrés:
 • Història local: cultura, política i identitat.
 • Construcció d'identitats nacionals i mites, símbols i representació.
 • Liberalisme i antiliberalisme. El carlisme.
 • El catalanisme i la relacions Catalunya-Espanya.
Cal enviar un breu resum de la comunicació de 500/600 caràcters a l'adreça electrònica: cipa@urv.cat acompanyat de les següents dades:
 • Cognoms, nom.
 • Estudis.
 • Centre de treball o recerca.
 • Telèfon.
 • Adreça electrònica.
 • Títol de la comunicació.
A partir del 15 de desembre, el comitè científic i el grup de recerca consolidat ISOCAC seleccionarà les comunicacions. Un cop acceptades, us serà comunicat via correu electrònic; a partir d'aleshores, ja es poden enviar les comunicacions finals i realitzar el pagament de 60€ al següent compte bancari:

2013-02-91970200646588

Esperem les vostres comunicacions i trobar-nos en el marc del Congrés Internacional Pere Anguera.


CONGRESO INTERNACIONAL PERE ANGUERA


Las personas interesadas en presentar una comunicación al Congreso tienen tiempo para enviar su propuesta hasta el día 30 de noviembre de 2010.
Las comunicaciones tienen que estar relacionadas con uno de los cuatro bloques temáticos que se tratarán en el Congreso:

 • Historia local, política e identidad.
 • Construcción de identidades nacionales y mitos, símbolos y representaciones
 • Liberalismo i antiliberalismo. El carlismo.
 • El catalanismo i la relaciones Cataluña-España.
La dirección para enviar el resumen de la comunicación de 500-600 caracteres es: cipa@urv.cat y tiene que ir acompañada de los siguientes datos personales:
 • Apellidos, nombre
 • Estudios
 • Centro de trabajo
 • Teléfono
 • E-mail.
 • Título de la comunicación.
A partir del 15 de diciembre, el comité científico y el grup consolidado ISOCAC seleccionarán las comunicaciones. Una vez aceptadas, se les comunicará vía correo electrónico. A partir de la aceptación ja se pueden enviar las comunicaciones finales y realizar el pago de 60€ a la siguiente cuenta bancaria:

2013-02-91970200646588

Esperando vuestras comunicaciones y encontrarnos en el Congrés Internacional Pere Anguera.

Les seus del CongrésMostra Congrés Internacional Pere Anguera en un mapa més gran