divendres, 29 d’abril del 2022

Presentació del llibre FRANCO, ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA DURANTE LA PRIMERA GUERRA FRÍA. Diplomacia, lobbies, intereses estratégicos y anticomunismo

 Ahir 28 d'abril es va presentar a la Librería Cálamo de Saragossa el llibre FRANCO, ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA DURANTE LA PRIMERA GUERRA FRÍA. Diplomacia, lobbies, intereses estratégicos y anticomunismo (Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, 2022). En aquest llibre es presenten bona part dels resultats del projecte El profranquismo estadounidense y británico durante la primera Guerra Fría: protagonistas, agendas, estrategias de influencia e interlocutores españoles (1945-1960), concedit pel Ministeri d'Economia i Competitivitat l'any 2017 i coordinat per Joan Maria Thomàs. 

El presentador va ser el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Saragossa Miguel Ángel Ruiz Carnicer i hi van estar presents Joan Maria Thomàs i el professor Pablo León Aguinada (Centro Universitario de Defensa-Universidad de Zaragoza). Properament es presentarà a Madrid.

dilluns, 11 d’abril del 2022

Seminari Internacional "Alternatives socials i solidàries al sud d'Europa i a l'Amèrica Llatina (segles XIX-XXI)" 21 i 22 d'abril

 

Benvolguts i benvolgudes,

Els propers 21 i 22 d'abril tindrà lloc el Seminari Internacional "Alternatives socials i solidàries al sud d'Europa i a l'Amèrica Llatina (segles XIX-XXI)" que organitzem des del Grup de Recerca Consolidat ISOCAC: Història, Societat, Política i Cultura des de Catalunya al món. Aquest es durà a terme de manera presencial a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili i es podrà seguir també de manera virtual a través d'aquest enllaç de la plataforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUzMWI4ZGItOTlkZi00ZjlhLTlhNTYtNjk5ODRjYWY1Mjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%22967ca4d0-2ea3-44e2-9265-d5c29f37cf7f%22%7d

Us hi esperem