dilluns, 17 d’octubre del 2011

Programa de la jornada "La División Azul: una mirada crítica" 29/11/2011

Dos dels membres del nostre grup de recerca, el Dr Joan Maria Thomas i el Dr. Xavier Moreno han organitzat una jornada de reflexió i debat sobre La División Azul. Tot seguit, presentem el programa:

10 h-10.45h
Adhesió i oportunisme: La División Azul en el context de les relacions entre l’Espanya de Franco i l’Alemanya nazi.
Dr. Xavier Moreno Julià, URV
Debat
11-11.45h
La real dimensión y contribución bélica de la División Azul dentro del esfuerzo de guerra alemán.
Dr. José Luis Rodríguez Jiménez, Universidad Rey Juan Carlos
Debat
12-12.45h
Invadiendo y colaborando: La División Azul y las otras unidades extranjeras del ejército alemán en la lucha contra el comunismo.
Dr. Xosé Manoel Nuñez Seixas, Universidade de Santiago de Compostela
Debat
13-13.45h
Los hombres de la División Azul: Propaganda y realidad(es)
Jorge M. Reverte, historiador.
17h-18.30h
TAULA RODONA
La División Azul, mites i realitats
Tots els ponents. Modera: Joan Maria Thomàs


Aquesta jornada està adreçada especialment als estudiants d'història i està oberta al públic en general. Tindrà lloc el proper 29 de novembre del 2011 a Tarragona, a la sala d'actes del campus Catalunya de la URV.

dijous, 6 d’octubre del 2011

Jornades "El gènere de la polis" 14/10/2011

diumenge, 18 de setembre del 2011

Presentació dels nous volums de la Història de Tarragona

El proper dimarts 20 de setembre està prevista la presentació dels nous volums de La Història de Tarragona. Us adjuntem el tarjetó de la Invitació per a tot aquell o aquella que vulgui assistir-hi.

dijous, 5 de maig del 2011

Programa del Curs 200 anys de la Guerra del Francès. Tarragona, Catalunya, Espanya.

dimecres, 20 d’abril del 2011

Presentació dels 6 volums de la Història de Tarragona

La investigadora principal del nostre grup de recerca, la Dra. Montserrat Duch ha exercit la direcció científica d'aquests 6 volums de la Història de Tarragona, editats per Pagès Editors, a més d'escriure, juntament amb el Sr. Tomàs Carot, el 5è dels toms República, Franquisme i Democràcia. Finalment, la col·lecció serà presentada el proper el 28 d'abril al museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Esteu convidats a assistir-hi.


divendres, 8 d’abril del 2011

Programa del curs de la Universitat d'Estiu URV. 200 anys de la Guerra del Francès a Tarragona

dijous, 10 de febrer del 2011

Ressenya del llibre de la Dra. Montserrat Duch i Meritxell Ferré "De súbdites a ciutadanes. Dones a Tarragona 1939-1982" a la revista "Segle XX"

Tot seguit es reprodueix la ressenya que ha estat publicada per Carme Agustí Roca de la Universitat de Lleida de l'obra de la nostra Investigadora Principal, la Dra. Montserrat Duch i la becària del grup de recerca i estudiant de doctorat, Meritxell Ferré: De súbdites a ciutadanes. Dones a Tarragona, 1939-1982(2009). Tarragona. Cercle d'Estudis Històrics i Socials «Guillem Oliver» del Camp de Tarragona. A la Revista "Segle XX. Revista catalana d'Història" num. 3, 2010. Barcelona. Editorial Afers.


"Fer sentir les veus silenciades, les histò­ries femenines individuals que conformen la història de la ciutat de Tarragona des de la postguerra fins a la transició. Aquest és l'objectiu de la proposta de patchword de veus —evocant el terme encunyat per Alessandro Portelli— que proposen Montserrat Duch i Meritxell Ferré, ela­borada arran d'un projecte de recollida de memòria oral.

Les autores, historiadores de diferents generacions que comparteixen llocs co­muns personals i ideològics, selecciona­ren trenta-dues dones de diferent origen social i geogràfic, per bastir una obra que es recolza en fonts arxivístiques i hemerogràfiques, però molt especialment, en un amplíssim aparat bibliogràfic. Així, ens trobem amb un ventall de trajectòries di­verses, tant en l'àmbit laboral —treballa­dores del tèxtil, de la indústria tabaquera, mestres, infermeres, periodistes o mestres­ses— com pel que fa a la seva procedèn­cia —oriündes de la ciutat o la província, d'altres localitats catalanes o immigrades durant els anys cinquanta i seixanta— i al seu activisme cívic i polític —feministes, activistes culturals, militants antifranquistes, membres de sindicats o partits polí­tics. Uns perfils que són agrupats segons un criteri històric i biològic —les dones nascudes de 1910 a 1930, de 1930 a 1950 i de 1950 a 1970— i que, de manera molt suggerent, s'organitzen en deu capítols que manlleven els títols de diferents obres literàries o filosòfiques significatives per a cadascuna de les tres generacions ate­ses. Com reconeix Mary Nash al pròleg, «d'aquesta sàvia manera han teixit un al­tre patchwork de connexions simbòliques referencials entre l'univers de la creativitat femenina, el pensament feminista i les vi­vències de les successives generacions de dones aTarragona i el seu quefer històric».

En el llarg camí de la submissió vers l'exercici de la plena ciutadania, l'obra ens fa testimoniar el viratge diacrònic d'unes dones que parteixen de l'escenari de post­guerra, en què es rememoren uns models de dona i família que esdevingueren fona­mentals per a la consolidació del règim. A l'altra cara de la moneda, les referències a la carestia quotidiana, quan les dones pro­tagonitzaren les més diverses estratègies de supervivència com a obligades mantenidores del nucli familiar. També hi és viva la memòria de les experiències a la presó de dones de les Oblates i el record de les «dones de presos», víctimes de l'anomenada repressió subsidiaria. I hi és present el silenci, les paraules no dites sobre altres mètodes repressius.

Amb la irrupció de la segona genera­ció de dones, veiem com es mantenen els estereotips de «casada o monja», mentre els seus espais de socialització continuen essent fiscalitzats i els mitjans de comuni­cació imbuïts de la retòrica oficial. Sense oblidar el protagonisme de Secció Feme­nina o Acció Catòlica, que participaven activament en els instruments de control social de l'Estat i que obligaren a qui era objecte de beneficència a «arraconar les seves idees per poder posar un plat a la taula dels seus fills».


En les dècades dels anys seixanta i se­tanta, l'auge industrialitzador comportà l'arribada d'unes dones que visqueren el fenomen del barraquisme i les diferents problemàtiques que s'hi associen. Inseri­des, al seu torn, en uns ambients laborals androcèntrics, però ja imprescindibles per al desarrollismo, tot i les dificultats per fer-se sentir dins els sindicats, trobaren la manera de mobilitzar-se, com ho mostra l'experi­ència reivindicativa de les treballadores de Tabacalera o Valmeline durant els anys 70.

L'activitat pública de les dones de la tercera generació, que se sabien protago­nistes d'uns moments únics en la història del segle XX, va fer que moltes compa­ginessin una doble militància, la feminista i la d'oposició al règim; alhora que par­ticipaven del moviment civil catalanista configurat a l'entorn d'activitats com l'es­coltisme o iniciatives educatives i culturals progressistes. Paral·lelament, la consolida­ció del feminisme com a moviment social organitzat, donava lloc a diferents iniciati­ves que desplegaren una intensa activitat, com el Moviment de Dones de Tarrago­na, refós el 1979 en el Bloc Feminista de Tarragona, o la delegació de l'Associació Catalana de la Dona.

Amb un apartat final conformat per les autobiografies d'aquestes donasses —feminitzant els homenots de Pla—, es conclou una obra coral en què destaca especial­ment l'hàbil inserció de l'oralitat en una basta anàlisi històrica, que supera de molt els límits tarragonins per recórrer l'esde­venir històric català i espanyol de 1939 a 1982 en clau femenina."


Carme Agustí Roca. Universitat de Lleida

dimecres, 2 de febrer del 2011

El cooperativisme a la revista Plecs d'Història Local.

El cooperativisme és el tema d'estudi bàsic per a un dels membres del grup de recerca, del Dr. Antoni Gavaldà. Dedicà la seva tesi doctoral a l'estudi del cooperativisme agrari, especialment, la cooperativa agrícola de Valls. Amb la seva tesi, inicià tota una trajectòria dedicada al cooperativisme fins al punt de coordinar la col·lecció Cooperativistes catalans de la fundació Roca i Galès a nivell de Catalunya. Igualment, posant especial èmfasi en la sociabilitat i a l'associacionisme popular, la Dra. Montserrat Duch, investigadora principal del grup, també s'adherí a la iniciativa i col·laborà amb la publicació de l'estudi de Micaela Chalmeta,


dissabte, 8 de gener del 2011

La fractura militar a la Guerra Civil (1936-1939). El cas de Juan Fernández Fernández

Ha sortit publicat al diari Avui la presentació del llibre La fractura militar a la Guerra Civil (1936-1939). El cas de Juan Fernández Fernández. Es tracta de la contextualització realitzada per Josep Clara i Antoni Gavaldà de les memòries d'un militar de baixa graduació que explica en primera persona les vicissituds de la seva vida. És un testimoni únic per la seva sinceritat i detall de les explicacions. Des de les dificultats i duresa de la seva infància, fins l'escapada cap endavant que suposà el seu enrolament a l'exèrcit. Dins l'estament militar, començà un recorregut que va des de la guerra d'Àfrica fins a l'ingrés al cos de carabiners que el portà a terra catalana. Allí va viure els fets d'octubre a Malgrat de Mar i va sobreviure a la Guerra Civil al front d'Aragó. El seu testimoni ens evidencia les condicions en les que l'exèrcit republicà va afrontar la guerra i com el conflicte estava perdut des del primer dia per la falta de preparació i els migrats recursos amb els que disposava. També posa de manifest com el bàndol en que va lluitar, li fou assignat, doncs pel seu conservadorisme, hagués preferit trobar-se al bàndol nacional. Narra la desfeta republicana, la seva deserció i el seu empresonament un cop traspassat a l'Espanya dominada pels franquistes.
Però potser el més sorprenent és la mateixa existència d'aquestes memòries. Va arribar a mans d'Antoni Gavaldà a través d'un treball de la seva besnéta, estudiant de magisteri de la URV. La naturalitat de les memòries i la possibilitat de contrastar-les documentalment han donat com a resultat la publicació d'aquest llibre.
La seva lectura ofereix una visió atípica i sobretot transversal de la primera meitat del s. XX espanyol, creuant períodes que normalment són abordats historiogràficament per separat, i els fets que narra ofereixen una perspectiva des de l'alteritat, esdeveniments vistos des dels ulls de persones que disten molt de ser generals i contribueixen a donar veu als soldats que trepitjaren el fang de la guerra.