dijous, 11 de gener del 2024

"La cooperació entre estudiants de Didàctica de les Ciències Socials en la formació de mestres. Una comparació entre l'aprenentatge cooperatiu i les pédagogies coopératives". Tesi doctoral d'Albert Irigoyen Zaragoza

El passat divendres 15 de desembre, el membre del grup de recerca ISOCAC i de l'EACOOP de la Universitat Rovira i Virgili, Albert Irigoyen, va defensar la seva tesi doctoral "La cooperació entre estudiants de Didàctica de les Ciències Socials en la formació de mestres. Una comparació entre l'aprenentatge cooperatiu i les pédagogies coopératives".

La tesi ha estat dirigida per Pons-Altés i Gavaldà, i va mereixer la menció internacional i la màxima qualificació per part de la comissió avaluadora: Excel·lent cum laude per unanimitat.

La nostra més sincera enhorabona pel treball realitzat!