dilluns, 11 d’abril del 2022

Seminari Internacional "Alternatives socials i solidàries al sud d'Europa i a l'Amèrica Llatina (segles XIX-XXI)" 21 i 22 d'abril

 

Benvolguts i benvolgudes,

Els propers 21 i 22 d'abril tindrà lloc el Seminari Internacional "Alternatives socials i solidàries al sud d'Europa i a l'Amèrica Llatina (segles XIX-XXI)" que organitzem des del Grup de Recerca Consolidat ISOCAC: Història, Societat, Política i Cultura des de Catalunya al món. Aquest es durà a terme de manera presencial a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili i es podrà seguir també de manera virtual a través d'aquest enllaç de la plataforma teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUzMWI4ZGItOTlkZi00ZjlhLTlhNTYtNjk5ODRjYWY1Mjhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%22967ca4d0-2ea3-44e2-9265-d5c29f37cf7f%22%7d

Us hi esperem
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada