dimarts, 26 d’abril del 2016

JORNADES INTERNACIONALS POLÍTIQUES MEMORIALS, FRONTERES I TURISME DE MEMÒRIA

Els dies 28 i 29 d'abril tindran lloc al Campus Catalunya de la nostra universitat les Jornades Internacionals sobre polítiques memorials, fronteres i turisme de memòria. Aquest acte s'emmarca en el projecte europeu MEFRO, en el qual participa l'ISOCAC. Podeu veure informació del projecte al nostre blog.

Diversos investigadors de l'ISOCAC (Dra. Montserrat Duch i Drs. Ramon Arnabat, Antoni Gavaldà i Josep M. Pons) i el col·laborador extern Dr. Jordi Guixé (Director de l'Observatori Europeu de les Memòries de la Fundació Solidaritat UB) hi participen. A més dels citats, comptarà amb la participació d'altres experts en la temàtica de les polítiques memorials d'altres universitats de parla catalana, castellana, basca i francesa.

Us animem a participar-hi.

Per inscriure's o rebre més informació poseu-vos en contacte amb: grupisocac@gmail.com

Podeu consultar el programa complet a continuació:


JORNADES internacionals sobre

POLÍTIQUES MEMORIALS, FRONTERES I TURISME DE MEMÒRIADijous, 28 d’abril de 2016

Campus Catalunya a la Sala de Graus

9.00h-9.30h Acollida dels participants i entrega d’acreditacions
9.30h-10.00h Presentació de les Jornades i del projecte MEFRO a càrrec de Nicolas Marty Degà de la Universitat de Perpinyà-Via Domitia.
10.00h-11.45h Àmbit 1: Polítiques memorials

1.      Història, memòria i política, a càrrec de Montserrat Duch (ISOCAC-Universitat  Rovira i Virgili).
 1. Espais de memòria: una perspectiva comparada, a càrrec de Jordi Guixé (European Observatory on Memories-Universitat de Barcelona).
3.      El Born: quina memòria de la ciutat de Barcelona, a càrrec de Ricard Vinyes (Comissionat del programa de Memòries de l’Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat de Barcelona).
 1. Patrimoni i museïtzació dels espais de l’aviació republicana durant la Guerra Civil espanyola, a càrrec de Ramon Arnabat (ISOCAC-Universitat Rovira i Virgili).

11.45-12.00h Coffee break

12.00h-14.00h Àmbit 2: Fronteres i turisme de memòria

 1. Turisme de memòria, conceptes i pràctiques, a càrrec de David González (Universitat de Barcelona).
 2. El Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera: projectes i experiències, a càrrec de Jordi Font (Director del MUME).
 3. El camp de Gurs: història i memòria, a càrrec de Iosu Chueca (Universitat del País Basc)
 4. Cultures polítiques i exili, a càrrec de Carolina Rodríguez López i José M. Faraldo (Universitat Complutense de Madrid)
16.00h-18.00h Àmbit 3: Memòria, art i educació

 1. MIRO: Plataforma digital d’estudis de grau sobre memòria, a càrrec de Marie- Hélène Sangla (Universitat de Perpinyà)
 2. Públics i propostes educatives al Camp de Rivesaltes, a càrrec de Sonia Serradeil i Johanna Reyer (Associació Trajectòries de la Catalunya Nord).
 3. Llocs de paper. Fotografia i memòria al paisatge, a càrrec de Ricard Martínez (Arqueologia del punt de vista)
 4. El Memorial de les Camposines: concepció i realitat, a càrrec de Ton Salvadó (arquitecte i professor de la Universitat Rovira i Virgili)
 5. Com abordar didàcticament el tractament dels conflictes a la història?, a càrrec d’Antoni Gavaldà i Josep M. Pons (ISOCAC-Universitat Rovira i Virgili)

Divendres, 29 d’abril de 2015
10.00-13.00 Visita als espais de la guerra aèria al Penedès i al CIARGA (www.ciarga.cat)
14:00-16:00 Dinar
16.00-19.00 Reunió del grup de treball del projecte MEFRO a la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la URV.INTERNATIONAL CONFERENCE on
REMEMBRANCE POLICIES, BORDERS AND MEMORIAL TOURISM
Thursday, 28th April 2016
Campus Catalunya at the University Rovira i Virgili
9.00h-9.30h Registration and accreditation
9.30h-10.00h Presentation of the conference and of the MEFRO project by Nicolas Marty, the dean of the University of Perpignan and Josep Sánchez Cervelló, the dean of the faculty of humanities, the University Rovira I Virgili.

10.00h-11.45h 1st session: Remembrance policies
1. History, memory and politics, Montserrat Duch (ISOCAC-University Rovira i Virgili).
2. Memorial sites: compared perspective, Jordi Guixé (European Observatory on Memories- University of Barcelona)
3. El Born: memory of the city of Barcelona, Ricard Vinyes (Commissioner of the Memories Program of the City of Barcelona and professor at the University of Barcelona)
4. Heritage and museumification of the Republican aviation spaces from the Spanish Civil War, Ramon Arnabat (ISOCAC- University Rovira i Virgili).

11:45h-12:00 Coffee Break
12.00h-14.00h 2nd session: Borders and memorial tourism
 1. Memorial tourism, theory and practice, David González (University of Barcelona / Memorial Museum of Exile - MUME)
 2. Memorial Museum of Exile, La Jonquera: projects and experiences, Jordi Font (Director of the Museum)
 3. The Gurs Camp: history and memory, Iosu Chueca (the University of the Pays Basque)
 4. Political cultures and exile, Carolina Rodríguez López and José M. Faraldo (University Complutense, Madrid)
16.00h-18.00h 3rd session: Art, memory and education

 1. MIRO: University online studies on memories, Marie-Hélène Sangla (University of Perpignan)
 2. Museumification of the Rivesaltes Camp, Sonia Serradeil and Johanna Reyer (the Trajectories Association from the North Catalonia)
 3. Places of paper. Photography and memory in the landscape, Ricard Martínez (Arqueologia del punt de vista).
 4. Camposinas Memorial: concept and reality, Ton Salvadó (architect and professor at the University Rovira i Virgili)
 5. How to didactically address the treatment of historical conflicts? Antoni Gavaldà and Josep M. Pons (ISOCAC-University Rovira i Virgili

Friday, 29th April de 2016
10.00h.-13.00h. Guided tour to the memory sites of CIARGA (Republican aviation site from the Spanish Civil War) www.ciarga.cat
14.00h.-16.00h. Lunch Break
16.00h.-19.00h. MEFRO partners’ work meeting at the Campus Catalunya - URV


With the support of:                  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada