dimecres, 1 de febrer del 2012

¡Viva el Sindicato! Pagesos a les Terres de l'Ebre (1939-1944)

El Dr. Antoni Gavaldà continua estenent el seu currículum en matèria de sindicalisme agrari, aquest cop aprofundint des d'una perspectiva regional i focalitzada a les Terres de l'Ebre.

El llibre “¡Viva el Sindicato!” Pagesos a les Terres de l’Ebre (1939-1944) es basa en el que succeí agrícolament a les quatre comarques ebrenques, passada la guerra, des de l’òptica sindical, suprimits com estaven els sindicats de classe. El nou sindicalisme vertical, organitzà uns sindicats pagesos interclassistes, de nom Hermandades de Labradores y Ganaderos, en un intent d’enquadrar tot el sector, des de grans propietaris a pagesos amb poca terra i fins a cap, com eren els jornalers. Aquest sindicalisme orgànic pretenia frenar les possibles reivindicacions de l’estament pagès més desafavorit, i alhora controlar una producció pretesament autàrquica, amb cupos de lliurament obligatori. L’atac d’aquest organisme també es dirigí contra les Societats o Sindicats Agrícoles, les quals quedaren engolides en aquest sistema. L’anàlisi s’ha realitzat poble a poble.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada